Home › War Museum 40-45

Schenkingen authentiek materiaal


Bij een verhuizing of bij een opruimactie duikt bij particulieren nog steeds bijzonder materiaal op afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Dit varieert van een stapeltje brieven tot foto's, documenten of huiselijke/militaire voorwerpen.


Ik wil deze voorwerpen en documenten graag bewaren, zodat ze niet verloren gaan voor het nageslacht. Daarom vraag ik u om dergelijk materiaal te schenken aan ons museum.

Contact

Als u authentiek materiaal uit de oorlogsjaren aan het Warmuseum 40-45 wilt schenken, dan verzoek ik u contact met ons op te nemen: telefonisch 06-53996027 of per email warmuseum40-45@outlook.com

Indien mogelijk, stel ik het op prijs als u enige achtergrondinformatie over het te schenken materiaal kunt aanleveren.

Schenkingsformulier

Alle schenkingen worden vastgelegd middels een schenkingsformulier. U doet hiermee formeel afstand van het object of document. U krijgt eveneens een kopie van dit formulier mee naar huis.

Na ontvangst

Na ontvangst van uw schenking wordt deze in de collectie ingeschreven. Vervolgens wordt het materiaal opgeslagen in het depot of tentoongesteld in de vaste of een tijdelijke expositie.